Neuroboost Polityka zwrotów

Polityka zwrotów

by Neuroboost

Reklamacje

Wobec wszystkich produktów zakupionych przez Państwa w sklepie Neuroboost.pl przysługują Państwu uprawnienia z tytułu odpowiedzialności sprzedawcy za wady towaru, w zakresie określonym w Kodeksie cywilnym (rękojmia za wady rzeczy sprzedanej).

Reklamacja może zostać złożona pisemnie drogą mailową na adres: kontakt.neuroboost@gmail.com w terminie 14 dni kalendarzowych od otrzymania zamówienia pod warunkiem że opakowanie nie zostało otwarte otwarte.

Składając reklamację mogą Państwo skorzystać ze wzoru formularza reklamacji zamieszczonego na naszej stronie jednak nie jest to obowiązkowe.

W przypadku składania reklamacji bez wykorzystania wzoru formularza reklamacji zaleca się podanie w zgłoszeniu reklamacyjnym co najmniej:

1) imię, nazwisko, adres do korespondencji i dane kontaktowe;
2) informacje dotyczące daty zawarcia umowy wraz z potwierdzeniem jej zawarcia;
3) informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady;
4) żądanie dotyczące sposobu rozpoznania reklamacji.

Powyższe informacje ułatwią nam sprawne przeprowadzenie procesu reklamacji.

Rozpatrzymy Państwa reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się do Państwa reklamacji w powyższym terminie oznacza, że uznaliśmy ją za uzasadnioną.

Wzór formularza reklamacji neuroboost.pdf

Wzor oswiadczenia o odstapieniu od umowy neuroboost.pdf